Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Vyšla německá verze knihy o Horní Polici. Setkali jsme se s našimi partnery z Görlitz.

Dominantou Horní Police je poutní areál Navštívení Panny Marie. O jeho nesčíslných zajímavostech, materiálních či duchovních, viditelných či na první pohled skrytých, z doby dávno minulé či současné, pojednává kniha „Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha“. Jejím autorem je P. Stanislav Přibyl, administrátor hornopolické farnosti, a byla vydána na podzim loňského roku. Publikací, která slouží i jako průvodce po poutním areálu, se jako červená nit vine česko-německý charakter místa ležícího v oblasti někdejších Sudet a nedaleko česko-německých hranic. Proto byla kniha před několika týdny vydána nákladem 1000 kusů též německy, a to pod názvem „Marienwallfahrtsort in Oberpolitz/Horní Police: Aus Sicht des Glaubens und der Kunstgeschichte“. 

Horní Police je jedním ze zastavení mezinárodní poutní cesty Via Sacra, která propojuje významné sakrální památky česko-německo-polského trojmezí. Mezi jinými je součástí Via Sacra také areál Božího hrobu v německém Görlitz (Zhořelec), o který pečuje nadace Evangelische Kulturstiftung Görlitz. Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police navázala spolupráci s touto nadací. Oba subjekty pečují o působivá místa, která mají co říci každému, kdo je navštíví, a poselství míst chtějí zprostředkovat i těm, kdo je dosud neznají. Farnost a nadace se proto rozhodly obě místa vzájemně propagovat v rámci projektu „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“. 

V tomto kontextu se ve čtvrtek 26. května 2022 od 16 hodin uskutečnila v areálu Božího hrobu v Görlitz česko-německé prezentace projektu. Po celou dobu programu bylo zajištěno tlumočení. Hostitelem byla nadace Evangelische Kulturstiftung Görlitz. Její předseda evangelický farář Alexander Stokowski nejprve přivítal česky a německy mluvící účastníky. Byly mezi nimi jak osoby spojené s hornopolickým poutním místem, tak zhořeleckým areálem Božího hrobu. Následně se každý krátce představil. Jako další bod programu představil P. Stanislav Přibyl samotný projekt, ve kterém farnost figuruje jako realizující subjekt a nadace jako partner projektu. Poté se ujal prezentace o poutním místě v Horní Polici. V jejím závěru krátce představil německy vydanou knihu, kterou si účastníci mohli odnést s sebou, spolu s praktickou záložkou s QR kódem odkazujícím na GPS souřadnice Horní Police. Po neformální části spojené s občerstvením následovala prohlídka areálu Božího hrobu, kterou vedla paní Margrit Kempgen, někdejší předsedkyně nadace. Celý česko-německý podvečer se nesl ve velmi příjemné atmosféře. 

Zrcadlová prezentace projektu se konala v Horní Polici v neděli 29. května 2022. V roli hostitele byla tentokrát hornopolická farnost. Prezentace, opět s česko-německým tlumočením, začala v 16 hodin neformálním občerstvením v prostorách barokní fary, která je součástí poutního areálu. Přivítání všech česky a německy hovořících přítomných se ujal P. Stanislav Přibyl, krátce představil projekt a vybídl, aby se účastníci vzájemně představili. Margrit Kempgen a Alexander Stokowski následně přistoupili k prezentaci nadace a areálu Božího hrobu, a to formou komentovaného promítání historických i současných vyobrazení Görlitz a jeho památek, zvláště pak těch, o které nadace pečuje. Poté proběhla prohlídka poutního areálu, kterou vedl P. Stanislav Přibyl. Na závěr prohlídky sám usedl za varhany, které v letech 2018–2019 zrestauroval Vladimír Šlajch. Tóny královského nástroje tak zakončily toto velice přátelské česko-německé setkání.

Krom toho, že kniha o poutním místě v Horní Polici je k dispozici na místě samém, je k dostání též v areálu Božího hrobu v Görlitz v informačním centru, které se nachází v přízemí multifunkční budovy při vstupu do areálu. V rámci vzájemné propagace obou míst vydala nadace Evangelische Kulturstiftung Görlitz česko-německý letáček. Obsahuje informace o Božím hrobu v češtině a o Horní Polici v němčině. Je k dispozici návštěvníkům na obou místech.

Za zmínku stojí, že projekt „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ je nejen projektem česko-německým, ale také ekumenickým. Propojuje totiž místo ležící v Čechách a místo nacházející se v Německu, česky a německy hovořící osoby, ale také ty, kteří jsou katolického vyznání, a ty, kteří jsou evangelíky. Kromě česko-německého porozumění projekt tedy přispívá též k vzájemné úctě mezi lidmi různého náboženského přesvědčení.


Projekt „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ (registrační číslo: ERN-1064-CZ-03.06.2021) je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa. 

Kniha „Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha“ vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti (projekt číslo: 5_21_11937).


Das Projekt „Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und des Heiligen Grabes in Görlitz“ (Registrierungsnummer: ERN-1064-CZ-03.06.2021) wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020 mittels der Euroregion Neisse mitfinanziert.

Das Buch „Marienwallfahrtsort in Oberpolitz/Horní Police: Aus Sicht des Glaubens und der Kunstgeschichte“ wird mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (Projektnummer: 5_21_11937) herausgegeben.