Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Varhany v kostele sv. Vavřince v Jezvé budou mít svou nahrávku

Litoměřická diecéze je území na západě a severu Čech, na němž začal působit jako odborník na varhany - organolog Mgr. Radek Rejšek. Jeho práce zahrnuje nejen pořizování posudků, žádosti o granty, zkrátka kancelářskou práci, ale rovněž práci v terénu, především dokumentaci. A právě tato práce v terénu během obhlídky nástrojů přivedla jej a jeho přátele k myšlence začít zachraňovat jednotlivé unikátní nástroje. První myšlenka je napadla v létě 2013. Bylo potřeba sehnat peníze, natočit CD na jedny z reprezentativních varhan v Litoměřicích a prodejem těchto CD získat finanční prostředky na "spoluúčast" ke grantu z EU na záchranu nástrojů, které by za pár let nemusely vůbec hrát, případně by tu už ani nebyly. A tak vzniklo první CD seriálu "Varhany litoměřické diecéze - kostel Všech Svatých v Litoměřicích," které nahrál Aleš Nosek, varhaník z Rakovníka a absolvent Hochschule für Kirchenmusik v Regensburgu.

V případě druhého projektu je úmysl opět s Alešem Noskem nahrát CD, a to v kostele sv. Vavřince v obci Jezvé u České lípy. Varhany z roku 1796 tam dokončili Ambrož a František Tauchmannovi, přičemž zde uplatnili velmi impozantní pětiskříňové řešení, podobně jako v nedalekém Úštěku (v Úštěku se již dochovaly pouze skříně, nástroj uvnitř je z pozdější doby). Vydání druhého CD je ale mnohem nákladnější, zejména kvůli množství CD, uskutečnění překladů do angličtiny a němčiny, vytvoření bookletu, který bude obsahovat informace o projektu, konkrétně o těchto varhanách a ambicí tohoto CD je dostat se do distribuce i za hranice ČR. Stav varhan kostela v Jezvé zatím není kritický, ale jejich restaurování bude v zájmu jejich zachování brzy naléhavým požadavkem.

Informace o nástroji i uvažované nahrávce představuje videoklip.

Nahrávání bude s největší pravděpodobností realizováno v únoru od půlnoci do ranních kvůli dopravě, protože hlavní tah Děčín - Česká Lípavede ihned před vchodovými dveřmi do kostela a hluk dopravy znemožňuje nahrávání.

Na realizaci této nahrávky přispěla kromě dalších dárců Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police, stejně jako obec Stružnice, pod níž spadá Jezvé. Všem dárcům děkujeme. Už nyní se můžeme těšit na poslech nahrávky, která by měla být k dispozici kolem Velikonoc 2015.

P. Stanislav Přibyl, administrátor s použitím informací ze stránky projektu.