Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Restaurovaný svatostánek

Naším úmyslem bylo svatostánek nechat zrestaurovat bez státní nebo jiné dotace, jen z darů, které si mezi sebou vybereme. Je to proto, že srdcem kostela je oltář a srdcem oltáře je svatostánek. Je ctí a povinností věřících, aby si centrum svého kostela opravili ze svého, a to se povedlo. Akci jsme nazvali "Ježíškovi k Ježíšku". Podařilo se vybrat téměř celou částku. Náklady na restaurování byly stanoveny na 94.000,- Kč. Svatostánek bude na konci zimy zkolaudován a suma následně uhrazena.

Hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici je podle archivních pramenů dílem truhláře Michaela Dobnera z roku 1696. Ten jen zhotovil podle návrhu pražského sochaře Matěje Václava Jäckela, který dodal na tento oltář sochařskou výzdobu. Oltář byl několikrát přemalován, naposledny patrně na počátku 20. století. Zrestaurovaný svatostánek se vrací svou barevností do baroka, pravděpodobně na začátek 18. století. Restaurátorské práce provedla paní Jitka Musilová se svými spolupracovníky.

Na restaurování přispěli (v abecedním pořádku a bez titulů):

Zuzana Adamová
Hana Berková
Jiří Blekta
Josef Gežo a Krystyna Gežová
Marcel Gežo
Miroslav Gežo
Jan Houda
Jana Houdová
Jana Chadimová
Michal Kajlík
Božena Nováková
Stanislav Přibyl
Blažena Smělá
Jaromír Smělý

Všem dárcům srdečně děkuji!

P. Stanislav Přibyl, administrátor