Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Půlnoční mše v Jezvém

Mši svatou sloužil administrátor farnosti P. Stanislav Přibyl, přisluhovali jáhen Evžen Policer a ministranti Jiří Blekta a Josef Gežo. Očekávali jsme hojnou účast a naše očekávání se naplnilo. Podle informací starosty Jana Mečíře bylo v kostele v jednom okamžiku 110 návštěvníků, přičemž lidé přicházeli a odcházeli, takže návštěvnost byla ještě větší. Potemnělý kostel ozdobený nádherným stromkem a s ozářeným presbytářem vytvořil podmanivou atmosféru.

Mši doprovázel svým zpěvem chrámový sbor Hvězda pod vedením Martiny Bogarové a na varhany hrála Jitka Raková. Při mši byla zpívána Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Na úvod jsme zpívali českou verzi latinské koledy "Adeste fideles".

V kázání celebrant připomenul nutnost zamýšlet se nad smyslem Vánoc. Ten je v tom, že Bůh sestoupil v Ježíši mezi nás lidi, do našeho světa. Naplnila se slova touhy, vyjádřená v jednom z rorátních zpěvů: "Prolom, Pane, nebesa, a sestup na zemi." Člověk od této chvíle není a nebude nikdy sám. A nemáme tedy důvod vidět svůj život černě. I když je náš život těžký a náročný, Bůh o nás má zájem. Buď nám pomůže nebo dá sílu těžké okamžiky vydržet a najít v nich smysl. Ježíš se nenarodil do bohaté rodiny žijící ve zlatém paláci, narodil se chudým lidem, ve chlévě za městem. Bylo to nejen dobrodružné, ale také opravdu těžké. Narodil se do nelidských podmínek, protože to způsobila necitlivost lidí, kteří odmítli rodící Matce poskytnout přístřeší. Tato skutečnost je však zároveň výhodou, protože ke Spasiteli měli všichni volný přístup a mohli se s ním bez zábran setkat. Takový je Bůh: miluje člověka, sdílí s ním jeho bídu a umenšuje se natolik, aby žádný neměl obavu k němu přijít. Někdo ho sice potom může přehlédnout nebo nad ním ohrnout nos, ale to už je čistě lidská chyba.Vánoce nás učí radosti, která pramení z faktu, že nikdy nebudeme opuštěni. Tato radost nás potom opravňuje k tomu, abychom Vánoce slavili se všemi projevy, které k nim patří: s dobrým jídlem a pitím, pohodou, klidem, dárky etc.

Na závěr mše, která trvala asi 90 minut, jsme zazpívali vánoční hymnus "Narodil se Kristus Pán". Byla to krásná příležitost setkat se s obyvateli Jezvého i okolí při takovéto radostné příležitosti. Děkuji všem, kteří pomohli a přispěli k tomu, aby se tato mše mohla uskutečnit.

P. Stanislav Přibyl