Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Práce v Horní Polici jsou ke konci roku intenzivnější

Kdo má možnost pozorovat dění při renovaci poutního areálu v Horní Polici, nemohl si nevšimnout, že práce v posledních týdnech jsou intenzivnější. Blíží se totiž uzlový bod projektu, který nastane 31. prosince 2019.

Již koncem října bylo dokončeno restaurování stavebních částí v interiéru kostela. Můžeme se tak těšit z nově nalezených původních nástropních maleb, obnovených štukových prvků, vymalovaného interiéru, stejně jako ze zrestaurovaných balustrád. Už od poloviny srpna jsou v kostele obnovené varhany. Obnoven byl rovněž baldachýn v presbytáři. Byla zasazena obnovená okna. V restaurátorských dílnách se pomalu dokončují části mobiliáře – hlavního a dvou bočních oltářů a kazatelny.

V exteriéru je obnovována fasáda a především střechy. Krov hlavní lodi byl poškozen mnohem více, než se očekávalo, míra jeho výměny je tedy mnohem větší a z toho důvodu práce trvají déle. Pod plachtou se už ale práce pomalu dokončují a co nevidět se budeme moci těšit na novou střechu z pálených tašek.

Zcela obnovena bude do konce roku zvonice. Pokud se pozorovateli podaří nahlédnout pod lešení a plachty, vidí obnovenou fasádu, která bude mít zcela jiné barevné pojednání než dosud a je třeba říci, že kombinace bílé, růžové a šedé jí opravdu sluší. Na svém místě jsou i obnovené ciferníky hodin a pozlacené ručičky. Sochy již nebudou černé jako před opravou, ale i ony jsou opatřeny šedostříbrným nátěrem tak, jak to bylo v baroku obvyklé.

Velkou proměnou prošel areál minulý týden (16.-22. prosince 2019). Byly dokončeny klempířské práce na zvonici a osazena hrotnice s reliéfem Panny Marie Hornopolické a hořícím srdcem. Jako mávnutím proutku se také proměnily ambity. Dvě věžičky na severní straně byly obnoveny a zbylé tři, které již byly pro havarijní stav před lety sneseny, byly zrekonstruovány. Všechny věže jsou opatřeny mědí patinovanou do azurového odstínu a zlatými makovicemi a zakončeními.

Před námi stojí dokončení fasády kostela, které vyžaduje lepší povětrnostní podmínky, dokončení opravy krovu nad presbytářem kostela. Pak už se jen zkompletují zrestaurované oltáře a kazatelna, nainstaluje osvětlení a zabezpečovací systémy a upraví okolí kostela. Na svůj čas také čeká vybavení expozice, plánované na empory kostela. Věřím, že se vše podaří stihnout do plánovaného termínu dokončení prací, který je stanoven na konec dubna 2020. 

Po tomto datu dostane areál šanci si odpočinout, budou probíhat opravy vad a nedodělků, úklid a další dokončovací práce tak, abychom mohli zrekonstruovaný poutní areál otevřít slavnostní bohoslužbou 27. června 2020.

To ovšem není vše. Po krátké přestávce bude následovat druhá etapa obnovy, zahrnující především fasády ambitů. Tyto práce by měly začít v létě roku 2020 a skončit do roku 2021.

Celkově bude obnova stát více než 125 mil. Kč. Je financovaná z grantu Evropské unie (IROP), z prostředků Libereckého kraje a mnoha dárců z domova i ze zahraničí. Pokud byste chtěli přispět i Vy, je to možné na účet č. 900444379/0800. Dar je možné odečíst od základu daně z příjmu.

Všem, kdo se na obnově jakýmkoli způsobem podílí, ze srdce děkuji.

Stanislav Přibyl, administrátor