Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Požehnání nového betléma

Po přivítání duchovním správcem přednesli Anička a Matěj básně. Následovalo odhalení a požehnání betléma, který se nachází v ambitech hornopolického poutního kostela. Požehnání, které se uskutečnilo po adventním koncertu v kostele, se zúčastnilo několik desítek lidí, mezi nimi starostka obce Horní Police, paní Marie Matysová či starosta Stružnice Jan Mečíř.

Betlém je dílem Hany Berkové-Roušarové, farnice z Horní Police, která jej darovala hornopolickému kostelu. Chlév navrhl, postavil a figury vyřezal Lubomír Šulc, emeritní hornopolický starosta. Jednotlivé postavy v betlémě jsou přibližně metr vysoké deskové malby na dřevě. Betlém je částečně pohyblivý. Jak? Na to musí přijít každý sám.

Zobrazování scény Narození Páně se traduje od dob svatého Františka, který v roce 1223 v jeskyni u obce Greccio uspořádal výjev Narození Páně. V noci 24. prosince sem pozval vesničany. Když nastala půlnoc, rozezněly se v okolí zvony a kopec se míhal světly, jak lidé přicházeli s pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Kněz sloužil u jesliček mši a svatý František četl úryvky z Lukášova evangelia. Tak prý vznikl první betlém a byla sloužena první půlnoční mše.

Nad betlémy bývá zobrazována kometa. Poprvé se objevuje u scény Narození Páně na začátku 14. století, jak říká známý český astronom Jiří Grygar: "Víme, že ona 'hvězda s chvostem' nad jesličkami má svou konkrétní astronomickou inspiraci. Významný italský malíř Giotto di Bondone (1267–1337) pozoroval v r. 1301 jasnou kometu, jež byla až mnohem později nazvána kometou Halleyovou." (Katolický týdeník 51/2006)

Nejstarší chrámové betlémy byly zaváděny po Tridentském koncilu, zejména v sedmnáctém století a v první polovině století osmnáctého řeholníky z řadu kapucínů, františkánů a servitů. S reformami Josefa II. se betlémy dostaly do lidového prostředí. V České republice je velká tradice betlémářství, zvláště v Třešti a okolí a na příbramsku.

Mezi významné betlémy patří betlém z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století s figurami v životní velikosti v kostele kapucínů v Praze na Hradčanech nebo pohyblivý Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem.

Kéž nový betlém v Horní Polici udělá radost malým i velkým návštěvníkům a kéž nám všem připomene, že Bůh přišel na svět jako chudé dítě. Tak je nám vždy a všude nablízku.

P. Stanislav Přibyl, administrátor

Autorka u betlémaBetlém v Horní Polici