Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Poutní slavnost v Horní Polici

V nedělí 1. července 2018 se v Horní Polici bude konat pravidelná pouť - oslava patrocinia arciděkanského kostela Navštívení Panny Marie. 

Vzhledem k tomu, že poutní areál je uzavřen a probíhají v něm rekonstrukční práce, bude se mše svatá i mariánská pobožnost konat na prostranství mezi kostelem, farou a zvonicí. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste do areálu nevjížděli autem a parkovali v obci.

Mši svatou v 10 hodin bude celebrovat prelát Karel Havelka, děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

Odpoledne bude poutní slavnost pokračovat mariánskou pobožností, přesný čas pobožnosti bude sdělen při dopolední bohoslužbě.

Zároveň, prosím, přijměte mou omluvu, protože na poutní slavnosti nebudu přítomen. Ve dnech 29.6. - 2.7.2018 se totiž zúčastním pravidelného setkání generálních sekretářů biskupských konferencí Evropy (CCEE), které se tentokrát koná ve městě Nikósia na Kypru.

Poutní areál se právě v neděli 1. července 2018 stane národní kulturní památkou. Celý areál prochází rekonstrukcí, detaily o této akci v hodnotě více než 120 mil. Kč financované Evropskou unií, Českou republikou a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Horní Police naleznete na této stránce. 

V současnosti probíhají v interiéru kostela podrobné restaurátorské průzkumy, zabezpečení předmětů, které v kostele zůstaly. V nejbližších dnech začne rovněž rekonstrukce exteriéru kostela v závislosti na technických podmínkách a podmínkách ochrany přírody (v kostele se nachází chráněná kolonie netopýrů). Probíhá restaurování mobiliáře, obnova varhan, výroba replik zvonů a připravuje se restaurování hodinového stroje. První etapa prací by měla být hotova na jaře roku 2020.

P. Stanislav Přibyl, administrátor