Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Pastýřský list litoměřického biskupa Jana Baxanta

Bratři a sestry, milí diecézáni,

zdravím vás všechny, vaše blízké a drahé, především vaše rodiny, ve jménu Božím na začátku nového roku 2015. Svatý otec František si přeje, abychom se nyní více modlili za nová zasvěcená povolání, to znamená, abychom se častěji obraceli k Bohu s díkem za ta povolání, která již dal, ale i s naléhavou prosbou za povolání nová. Nežádáme o to, aby jich bylo hodně, nadbytečně. Toužíme po tom, aby jich byl dostatek podle zdejší pastorační situace. Sám Bůh dobře ví, jak náš diecézní prostor vypadá a jaké má potřeby, radosti i bolesti, čeho se nám nedostává a co bychom mohli nabídnout druhým. Co je však: zasvěcené povolání?

Vzpomeňme si, prosím, na své dětství i dospívání, na důležité období našeho vlastního života, kdy jsme ještě velmi pozorně měli své oči otevřené tak, jak tomu bývá u každého dítěte a mladého člověka. Viděli jsme a zakoušeli jsme rozmanité skutečnosti poprvé v životě. Byly pro nás nové a vnímali jsme je jako objevy. Snad nejpůsobivější skutečností byla setkání s takovými lidmi, kteří nás měli opravdu rádi a vypozorovali jsme u nich, že se vůči nám i ostatním chovali příkladně dobře, měli pro nás otevřená srdce i duši, nad nikoho se nevyvyšovali, působili skromně a věrně, žili svůj život zasvěceně. Zasvěcenost v nejkrásnějším smyslu slova je: opravdovost.

Papež František má ale též na mysli „duchovní zasvěcené povolání" v řeholním životě mužů a žen, navíc v dnešní celosvětové katolické církvi týkající se i osob, které při svém civilním zaměstnání žijí v oddanosti Bohu, tedy zasvěcením. Tito naši duchovní přátelé nemají žít pro sebe, ale pro druhé a proto je jejich život zasvěcení ne zcela snadný. Někdy i nám samým nesrozumitelný a trochu tajemný. Bůh však tyto naše přátele zve právě tajemným způsobem, oslovuje je v jejich nitru a stává se, že i oni všemu tomu Božímu volání hned nerozumějí. Tak totiž Bůh působí a u povolaných budoucích zasvěcenců, bez jakéhokoliv nátlaku a donucení, očekává jejich svobodnou odpověď. Ani první křesťanský zasvěcenec - dívka Maria, nebyla Bohem nucena, odpověděla svobodně, aniž by všemu rozuměla. Tvůrce - Bůh vždy dokonale rozumí svým tvorům - dětem, nikoliv naopak. Povolaní zasvěcenci, lidé bezvýhradně patřící Pánu Bohu jako Jeho živé nástroje, oživí svět, říká papež František, a pomohou nám všem. Kéž by si dobrý Bůh i v naší litoměřické diecézi vyhlédl, oslovil a povolal účinné živé nástroje! Modleme se, prosím, za to!

Své modlitby díků a proseb svěřme Prostřednici všech milostí Panně Marii.

S požehnáním vám všem, váš + Jan.