Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Nová kniha o poutním místě v Horní Polici

Před několika týdny byla vydána publikace „Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha“. Veřejnosti byla v prosinci představena v rámci dvou prezentací, které se konaly jednak na poutním místě samotném, jednak v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Kniha je jedním z dílčích výstupů projektu „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“.

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici nedaleko České Lípy je významnou národní kulturní památkou a jako takový je navštěvován nejen českými, ale i zahraničními, zejména německými, návštěvníky. Přicházejí sem jak věřící poutníci, tak nejširší veřejnost. 

Zájem o poutní místo se zvyšuje zvláště poté, co proběhla I. etapa celkové rekonstrukce a obnovený areál byl v červnu 2020 zpřístupněn veřejnosti. Vydaná kniha chce jednak inspirovat čtenáře k návštěvě Horní Police, jednak být průvodcem po místě samém a současně jim zprostředkovat další zajímavosti a souvislosti víry a ducha, jak ostatně stojí v názvu publikace. To vše nejen textem, ale i obrazem. V knize si na své přijde jak odborná, tak široká veřejnost. Publikace pojednává o poutním areálu jako takovém, jeho historii i současnosti či o osobách, které jsou s ním spjaty. Čtenář se však dozví i o „narozeninách“ a „jmeninách“ kostela, snadno se začte do dobového popisu slavnostního přenesení ostatků sv. Kristiny a sv. Pavla do hornopolického kostela, bude zvědavý, jak dopadne napínavá pověst o paní Polyxeně Paustové z Liebstadtu, z knihy samé i z literárních ukázek se seznámí s nekonvenčním a oblíbeným arciděkanem Wenzelem Hockem, zvaným Hockewanzel, nebo si nechá prozradit, která z postav na plátně uchovávaném ve Florencii a zachycujícím příslušníky rodu Medici je Anna Marie Františka, nejvýznamnější mecenáška poutního areálu v Horní Polici. 

Autorem knihy je Stanislav Přibyl, kněz, administrátor hornopolické farnosti. Po vydání české mutace knihy na konci října představil své dílo v rámci prezentace 5. prosince 2021 na arciděkanství v Horní Polici. Ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci pak knihu představil spolu s jejím redaktorem Pavlem Marešem 14. prosince 2021. Prezentace s besedou se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květy Vinklátové. Fotografie z liberecké prezentace jsou k dispozici na facebookovém profilu hornopolické farnosti.

Horní Police leží v oblasti bývalých Sudet a do konce druhé světové války byla téměř výhradně německá. Poté, co se jí dotklo vysídlení německého obyvatelstva, došlo k přerušení tradic, paměti a vztahů. Publikace si klade též za cíl tuto mezeru alespoň zčásti vyplnit a prohloubit křehké česko-německé vztahy, a to mimo jiné spoluprací s nadací Evangelische Kulturstiftung Görlitz, která pečuje o Boží hrob v Görlitz. V tomto kontextu česko-německého charakteru hornopolického poutního místa je proto více než příznačné, že kniha bude vydána též německy. Překlad se nyní dokončuje. 

Publikace je jedním z dílčích výstupů projektu „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ (registrační číslo: ERN-1064-CZ-03.06.2021). Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 a zaměřuje se na propagaci poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz. Na vydání knihy se finančně podílí též Česko-německý fond budoucnosti (projekt číslo: 5_21_11937) a Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police. 

Kniha v české mutaci vyšla v nákladu 1000 kusů. Je k dispozici na poutním místě samotném. Německá mutace vyjde na konci prvního pololetí roku 2022.

Tento článek bude současně uveřejněn v německém jazyce na stránkách nadace Evangelische Kulturstiftung Görlitz, partnera projektu, a na facebookovém profilu poutní stezky Via Sacra, která propojuje sakrální památky česko-německo-polského trojmezí. 


Projekt „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa. 

Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.


Das Projekt „Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und des Heiligen Grabes in Görlitz“ wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020 mittels der Euroregion Neisse mitfinanziert.

Herausgegeben mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.