Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Nahrávka varhan kostela v Jezvém je na světě

Interpretem nahrávky, obsahující dva varhanní koncerty Johanna Gottfrieda Walthera, skladby Johanna Pachelbela, Domenica Zipoliho, Johanna Sebastiana Bacha a další, je varhaník Aleš Nosek, rakovnický regenschori. Na tento projekt, realizovaný v řadě CD s názvem "Varhany litoměřické diecéze", kromě jiných dárců přispěla obec Stružnice či Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police. Poděkování náleží jak interpretovi, tak producentovi Vítu Janatovi, stejně jako diecéznímu organologovi Radku Rejškovi či starostovi Stružnice Janu Mečířovi a v neposlední řadě i Josefu Zadinovi, který o jezvecký nástroj po léta pečoval a pečuje.

Vznikající CD představuje následující video:

Nezbývá, než se těšit :-)

P. Stanislav Přibyl, administrátor