Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Mons. Josef Stejskal by se dnes dožil sta let

Nezapomenutelný kněz s dobrým srdcem, Mons. Josef Stejskal, který v letech 1954 – 2014 působil v Horní Polici, by se dnes, 21. ledna 2022, dožil sta let.

Josef Stejskal se narodil se 21. ledna 1922 v Šitbořicích na Břeclavsku. Studoval gymnázium v Hustopečích. 5. července 1949 byl vysvěcen na kněze pro brněnskou diecézi. Působil jako kaplan v Poštorné u Břeclavi. Od března 1951 působil v Děčíně-Podmoklech a od července 1952 v České Lípě. K 1. únoru 1954 byl jmenován administrátorem v Horní Polici. Současně spravoval farnosti Jezvé a Žandov. V roce 1970 byl jmenován kardinálem Štěpánem Trochtou osobním děkanem. 1. dubna 1991 byl jmenován arciděkanem. 21. října 1996 se stal čestným kanovníkem litoměřické katedrální kapituly. 3. ledna 2001 byl jmenován sv. Janem Pavlem II. papežským prelátem. Zemřel 26. ledna 2014 v Horní Polici a 1. února 2014 byl pohřben na místním hřbitově.

Mons. Josef Stejskal si svým osobním nasazením a autentickým křesťanským životem získal úctu a lásku lidí, kteří chodili do kostela v Horní Polici i široké veřejnosti. Během velmi náročných let komunismu se mu podařilo udržet před zkázou jak poutní areál v Horní Polici, tak kostel sv. Vavřince v Jezvém. Kostel sv. Bartoloměje v Žandově bohužel v 70. letech 20. století vyhořel, byl předán do majetku města Žandov a dnes stále čeká na svou chvíli.

Život a činnost Mons. Josefa Stejskala je nemyslitelná bez dlouholeté pomoci paní Marie Večeřové (1930–2018), která v Horní Polici žila a působila více než padesát let až do své smrti.

Na Mons. Josefa Stejskala s vděčností vzpomeneme při mši svaté v neděli 23. ledna 2022 a po mši svaté navštívíme jeho hrob na místním hřbitově.

P. Stanislav Přibyl, administrátor