Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Horní Police má pravomocné stavební povolení pro rekonstrukci


Vážení a milí farníci, poutníci a příznivci poutního místa Horní Police,

s radostí Vám oznamuji, že jsme dne 16. září 2016 obdrželi z Městského úřadu v Žandově stavební povolení pro celkovou obnovu areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Pokud Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police získá grant z programu IROP, budou v první etapě provedeny opravy, stavební práce, rekonstrukce a restaurování kostela, ambitů, zvonice a přilehlého prostranství v hodnotě cca 100 miliónů Kč. Děkuji všem, kteří se o vydání stavebního povolení zasloužili, především pak projektantům - architektonické kanceláři FACIS, projektovým manažerům a dalším spolupracovníkům. Chtěl bych také poděkovat pracovnicím odboru výstavby a dopravy Městského úřadu Žandov za vlídné zacházení. Doufám, že se plánovanou nutnou obnovu podaří úspěšně realizovat. Věřím v Boží požehnání, v pomoc Panny Marie, donátorů stavby i všech, kteří měli a mají toto místo rádi.

P. Stanislav Přibyl, administrátor