Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Horní Police a Jezvé v době koronavirové

1) Bohoslužby jsou v kostelích v Horní Polici a v Jezvém podle rozpisu, který najdete v levém sloupečku stránek v kalendáři

2) Poutní areál v Horní Polici je otevřen denně od 9 do 18 hodin současně s hlavním vchodem do kostela, kde je možné si prohlédnout interiér a pomodlit se.

3) V neděli od 13 hodin do 18 hodin je otevřený kostel a je možné se uvnitř pomodlit a kostel si prohlédnout.

4) Pravidelné bohoslužby se konají v kostele v Horní Polici vždy v neděli v 15 hodin. Konají se s omezeními podle epidemiologické situace, jsou přenášeny přes FB stránky farnosti.

5) Kněz je přítomen v kostele nebo na faře v neděli od 14.30 do 17 hodin vyjma doby, kdy je v Jezvé mše svatá. Je příležitost ke svátosti smíření, možnost přijmout Eucharistii a další.

6) Návštěva hřbitova je možná a doporučeníhodná kdykoli. Hřbitov je otevřen.

Prosím, dbejme o své zdraví a buďme ohleduplní k druhým. Dodržujme všechny hygienické zásady a pokyny. Nebojme se. Přeji Vám Boží blízkost, požehnání a pevné zdraví!

P. Stanislav Přibyl, administrátor