Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Dva roky obnovy. Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici se znovu otevře tuto sobotu - společná tisková zpráva Libereckého kraje a farnosti Horní Police

V sobotu 27. června 2020 se po dvou letech intenzivních prací otevřou brány obnoveného poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Opravy tohoto chrámu bylo možné realizovat díky finanční podpoře Evropské unie v rámci programu IROP.

Slavnostní otevření

Otevření poutního areálu proběhne v sobotu v 10 hodin, během kterého budou požehnány jednotlivé části areálu: kostel, varhany, oltář a nakonec zvony. 

„Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Jan Baxant, koncelebrovat bude i apoštolský nuncius Charles D. Balvo. Protože je milovník hudby, jeho úkolem bude požehnat varhany.

Ve 13 hodin proběhne varhanní koncert na téma Magnificat, protože kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Zazní skladby mistrů pozdní renesance až vrcholného baroka tak, aby v plné kráse vynikly zvláštnosti obnovených varhan. Hrát bude profesor AMU Jaroslav Tůma,“ komentuje slavnostní otevření administrátor farnosti P. Stanislav Přibyl, CSsR, který měl celý projekt na starosti. 

Následovat bude prezentace obnovy areálu a premiéra filmu (nejen) o obnově Horní Police, kde promluví i ti, kdo měli toto místo rádi, ale konce oprav se už nedožili. Na emporách a oratořích je navíc zřízena muzejní expozice o dějinách a duchovním významu poutního místa. Toto malé muzeum bude otevřeno v den slavnosti odpoledne.

„Hned následující den, v neděli 28. června, se od 10 hodin bude konat poutní slavnost Navštívení Panny Marie, protože v kraji se slaví kolem 2. července. Můžeme se těšit na to, že kostel bude více otevřený, bude možné si prohlédnout muzeum, shlédnout film, vyslechnout příběh místa. Uskuteční se koncerty a další kulturní akce. Samozřejmě na prvním místě jsou bohoslužby, minimálně vždy v neděli v 15 hodin a potom o mariánských svátcích. A v neděli v 18 hodin také nešpory, taková duchovní tečka pro náročné. Myslím ale, že to nejdůležitější je, aby místo bylo otevřené, aby bylo takovou zvoucí náručí: k návštěvě, k odpočinku, k povzbuzení, k modlitbě,“ vysvětluje P. Stanislav Přibyl.

Rekonstrukce
Na rekonstrukci hornopolického areálu se podařilo již v roce 2016 získat dotaci z evropských prostředků. Celková finanční hodnota tohoto programu pro Horní Polici byla získána ve dvou etapách ve výši 121 499 727,- Kč. Rekonstrukci významnou finanční částkou 1 milion korun v roce 2019 a 1,5 milionu korun v roce 2020 podpořil také Liberecký kraj. 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta k tomu podotýká: „Kostel Navštívení Panny Marie i s ambitem, farou a zvonicí je významnou dominantou zdejší krajiny, navíc zapsanou na seznam národních kulturních památek. Liberecký kraj na její obnovu finančně přispěl a jsme rádi, že díky naší pomoci se mimo jiné mohly do kostela vrátit unikátní zrestaurované varhany. Přeji Horní Polici, aby byla pro poutníky navždy místem duchovního osvěžení.“

V první etapě, která se uzavírá slavnostním požehnáním 27. června 2020, byl opraven kostel, zvonice, pět věžiček na ambitech a prostranství mezi jednotlivými částmi areálu. Kostel má obnovené krovy a nové střechy, nové fasády a zrestaurovaná okna a dveře. Byl obnoven barokní odvodňovací systém. Novotou září zrestaurovaný hlavní oltář a dva boční oltáře v hlavní lodi, kazatelna a baldachýn, pod nímž původně leželo tělo římské mučednice sv. Kristýny. Celebrant usedne na zrestaurovaném křesle vévodkyně Anny Marie Karolíny z roku 1756. V hlavní lodi kostela byla zrestaurována štuková výzdoba, obnoveny barokní nástropní malby, restaurátorským zásahem prošly balustrády na kůru a emporách. Samozřejmostí je nová elektroinstalace, citlivé osvětlení, zabezpečovací, kamerový a protipožární systém.

„Horní Police získala obnovou kostela Navštívení Panny Marie zpět duchovní stánek v celé kráse. Jedná se o významné poutní místo, které přivede do obce nejen věřící, ale také obdivovatele sakrální architektury“,říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Ve zvonici byla opravena báň, obnovena fasáda a sochařská výzdoba Ondřeje Dubkeho. V patru zvonice se nachází zvonová stolice, na níž visí tři nové zvony od Petra Rudolfa Manouška. Byly odlity v roce 2019 v holandském Astenu a na počest investorky areálu nesou jména Marie, Anna a František. Největší zvon Marie váží 970 kg. Zvony budou požehnány na závěr mše svaté a budou zvonit každý den v poledne díky elektrickému vyzváněcímu systému. O patro výše se nachází hodinový stroj z přelomu 18. a 19. století, který byl citlivě zrestaurován a doplněn o elektrické natahování a automatické seřizování podle rádiového signálu. 

Kolem kostela se zachovala původní barokní štětová dlažba a byl položen nový travní koberec. Podobná dlažba byla zhotovena na prostranství mezi farou a zvonicí. Tento prostor doplněný osmi lipami a doplněný lavičkami, zve k odpočinku.

„Požehnáním obnoveného kostela sice končí první etapa prací, ale život právě začíná. Areál bude otevřen každý den a čekají nás kromě liturgických oslav také různé kulturní události. Opravy budou pokračovat na jaře roku 2021 obnovou ambitů. Věříme, že koncem roku 2021 se poutní místo zaskvěje v plné kráse,“ dodává P. Stanislav Přibyl.