Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Do Horní Police se vrátily obnovené varhany

V pondělí 19. srpna 2019 se v právě obnovovaném kostele Navštívení Panny Marie v areálu poutního místa v Horní Polici konala kolaudace obnovených varhan. Nástroj, který pochází původně z roku 1712 a byl dílem českokamenického varhanáře Tobiase Flecka, prošel během doby mnoha proměnami, ne vždy k lepšímu. V archivních dokumentech je o něm zpráva, že byl naladěn „v galském tónu“, tedy přibližně o půl tónu níže, než je dnešní normální ladění. V polovině 19. století nevelké Fleckovy varhany rozšířila dílna Fellerů z Libouchce nedaleko Ústí nad Labem. Před první světovou válkou byl úmysl naradit stávající nástroj velkými varhanami, jimž měl padnout za oběť horní ze dvou kůrů, protože ani na jednu z empor by se tak monumentální nástroj nevešel. Tehdy zasáhla památková komise ve Vídni, kůr nedovolila zbourat a místo velkého nástroje byl za kulisou Fleckovy skříně s prvky skříně Fellerovy postaven nevelký nástroj v dílně pražského varhanáře Heinricha Schiffnera, který sloužil až do nynější obnovy.

V rámci obnovy hornopolického areálu byly obnoveny varhany v jejich zvukové podobě z doby baroka. Ve varhanní skříni zrestaurované Magdalenou Rečovou se nyní nachází nástroj odpovídající barokní tradici a korespondující s informacemi o původní zvukové podobě Fleckových hornopolických varhan, avšak respektující rozsah pozdějšího Fellerova zásahu. Nástroj má 17 rejstříků, dva manuály a pedál, mechanickou trakturu a zásuvkové vzdušnice. Ladění nástroje je opět „v galském tónu“, ladicí temperatura je modifikovaná středotónová. Kromě elektrického ventilátoru je možné ovládat soustavu dvou klínových měchů rovněž ručně. Obnovu varhan provedl borovanský varhanář Vladimír Šlajch.

Při kolaudaci nástroje varhany prezentoval za přítomnosti zástupců investora, Biskupství litoměřického, oddělení památkové péče Libereckého kraje, Národního památkového ústavu a dalších pozvaných hostů profesor pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma. Nástroj byl shledán bez závad. Varhany v Horní Polici se stanou jistě důstojným nástrojem pro doprovod bohoslužeb stejně jako vyhledávaným nástrojem pro koncertní a výukovou činnost.

Poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici v současnosti prochází kompletní obnovou díky projektu IROP, financovaného Evropskou unií, Českou republikou a množstvím dalších subjektů, mezi nimiž má důležité místo podpora Libereckého kraje. Na financování se podílí rovněž investor, tedy Arciděkanství Horní Police s podporou Biskupství litoměřického a další partneři z domova i ze zahraničí. Dokončení první etapy prací je stanoveno na konec dubna 2020, požehnání obnoveného areálu je plánováno na 27. června 2020.

 

Stanislav Přibyl, administrátor

(foto: Jana Chadimová / Člověk a víra a Petr Čubík)