Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

9. - 11. červen 2017 - Noc kostelů v Horní Polici, návštěva kardinála Dominika Duky a biřmování

Přinášíme podrobnější program víkendu 9. - 11. června 2017.

9. června 2017 - Noc kostelů

Kostel sv. Vavřince - Jezvé

17.55 - Zvonění - Martin Šimončič, Petr Fletcher
18:00 - Přivítání - P. Stanislav Přibyl
18:05 - Komentovaná prohlídka kostela - Mgr. Jana Kurešová - Národní památkový ústav Liberec

Poutní kostel Navštívení Panny Marie - Horní Police

19:30 - Zahájení programu - P. Stanislav Přibyl
19:35 - Hudební produkce - Chrámový sbor Hvězda, Horní Police
19:45 - Čech nebo Němec? - Dílo smíření a nová setkávání - Ackermann-Gemeinde - Mons. Anton Otte, emeritní probošt Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě
20:30 - Hudební produkce - Chrámový sbor Hvězda, Horní Police
20:40 - Komentovaná prohlídka kostela - Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
21:20 - Občerstvení v ambitech areálu
21:40 - Češka, Němka nebo Italka? Anna Marie Františka Toskánská - patronka poutního areálu v Horní Polici - hovoří Mgr. Martin Aschenbrenner, historik, Gymnázium Česká Lípa
22:15 - Hudební produkce - Chrámový sbor Hvězda, Horní Police
22:30 - Čech, Němec nebo Rakušan? - Šlechtici dnes jako Evropané z podstaty - přednáší Karel Schwarzenberg, poslanec PSP ČR 
23:15 - Modlitba za obec, zemi, Evropu a svět

V průběhu programu bude přítomen projektant obnovy areálu Ing. arch. Richard Cibik a bude demonstrována možná podoba budoucího osvětlení interiéru kostela.

Sobota 10. června 2017

Poutní kostel Navštívení Panny Marie - Horní Police

14.00 - Příležitost ke svátosti smíření, zvláště pro biřmovance a jejich kmotry

16.00 - Mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským

17.30 - Pohoštění a setkání na farní zahradě

Neděle 11. června 2017

Bazilika Všech svatých - Česká Lípa

10.00 - mše svatá s udílením svátosti biřmování - hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

V neděli 11. června 2017 mše svatá v Horní Polici NEBUDE!

P. Stanislav Přibyl, administrátor