Spojte se s námi:

Česká země je krásná

Její krása je dána v neposlední řadě topografií víry. Tolik kostelů, kaplí, Božích muk a křížků nacházíme, kamkoli se podíváme! Poutní místa jsou pak takové triangulační body víry. Vypovídají o zbožnosti našich předků, o jejich důvěře v Boží pomoc a o vědomí, že "bez Božího požehnání marné lidské namáhání". Horní Police patří mezi ně. Historie tohoto poutního místa je uchvacující, stejně jako jeho přítomnost. Zveme Vás k návštěvě, zveme k setkání s Bohem, Pannou Marií, patronkou tohoto místa i s lidmi, kteří tvoří rodinu kolem této svatyně.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, administrátor

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Novinky

Pouť k svatému Vavřinci v Jezvém

V sobotu 6. srpna 2016 jsme v 10 hodin slavili poutní mši svatou ke cti patrona jezveckého kostela, sv. Vavřince.

číst více

Poutní slavnost v Horní Polici - 2. a 3. července 2016

Na neděli 3. července letos připadá datum hlavní pouti - Navštívení Panny Marie - v Horní Polici. Jste srdečně zváni! Přinášíme program pouti.

číst více

Noc kostelů 2016 v Horní Polici a v Jezvém

V roce 2016 se bude Noc kostelů konat v pátek 10. června 2016. Přinášíme nástin programu.

číst více

Pozor - mimořádná změna času nedělní bohoslužby

Upozorňujeme, že v neděli 3. dubna 2016 bude mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici v 10 hodin, a nikoli v 15 hodin.

P. Stanislav Přibyl, adm.

Koncert duchovní hudby na Květnou neděli

V neděli 20. března 2016 se v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici uskuteční koncert duchovní hudby. Účinkovat bude chrámový sbor Hvězda pod vedením Martiny Bogarové, na varhany bude hrát Jiří Chlum z Filipova. Na programu je především Stabat Mater českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy (1704-1774). Plakát ke stažení.

Velikonoční bohoslužby

Program v Horní Polici a v Jezvém o Velikonocích 2016 ke stažení. Časy bohoslužeb sledujte v kalendáři.

Postní duchovní obnova

V sobotu 19. března 2016 proběhne v Horní Polici postní duchovní obnova.

číst více

Restaurovaný svatostánek

Při Štědrovečení mši, 24. prosince 2015 ve 21 hodin byl požehnán zrestaurovaný svatostánek na hlavním oltáři v Horní Polici.

číst více

Adventní duchovní obnova a požehnání nových částí betléma

V sobotu 19. prosince 2015 jsme ve farnosti Horní Police prožili adventní duchovní obnovu a požehnali nové součásti betléma v ambitech poutního místa.

číst více

Biřmování v Horní Polici

V neděli 15. listopadu 2015 při mši svaté v 15 hodin udělil v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování šesti kandidátkám.

číst více

V neděli se v Česku na památku obětí z Paříže rozeznějí zvony

V neděli 15. listopadu 2015 v poledne se na památku obětí teroristického útoku v Paříži rozezní také zvony v Horní Polici. Přejímáme zprávu České tiskové kanceláře.

číst více

Opravy v Horní Polici a v Jezvém

Každá stavba potřebuje běžnou údržbu. V případě poutního areálu v Horní Polici a kostela sv. Vavřince v Jezvém však nejde o nic běžného, protože rozsah a památková hodnota těchto staveb činí tyto aktivity mimořádnými.

číst více

Jaká byla noc kostelů?

Druhý ročník Noci kostelů v Horní Polici zaznamenal více než 50% nárůst návštěvnosti oproti prvnímu ročníku. V připojené fotogalerii přinášíme pár momentek z tohoto příjemného večera.
 

číst více

Mariánská pouť v Horní Polici

V neděli 5. července se v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici bude slavit hlavní poutní slavnost. Mše svatá začíná v 10 hodin.

číst více

Noc kostelů v Horní Polici

Stejně jako na mnoha jiných místech v naší zemi, i v Horní Polici můžeme v pátek 29. května prožít hezký večer s bohatým programem v rámci akce Noc kostelů. Jste srdečně zváni!

číst více

Marie Večeřová slaví životní jubileum

Farní sestra Marie Večeřová hospodaří a pracuje v Horní Polici už padesát let. Na faru tehdy přišla jen na zkušenou - a už zůstala. V neděli 5. dubna oslaví 85. narozeniny.

číst více

Sbírka na Svatou zemi

Každoročně na Velký pátek vyjadřuje celá církev svou modlitbou a sbírkou podporu věřícím a místům ve Svaté zemi. Přinášíme informace o situaci v Ježíšově vlasti i o projektech, které se právě na svatých místech uskutečňují. A prosíme o štědrost. 

číst více

Nahrávka varhan kostela v Jezvém je na světě

V noci ze soboty 21. na neděli 22. února 2015 vznikla nahrávka varhan, které se nacházejí v kostele sv. Vavřince v Jezvém. Nahrávka bude distribuována na CD, které vyjde v dubnu 2015. Výtěžek z prodeje bude přispívat na záchranu a obnovu ohrožených varhan v litoměřické diecézi.

číst více

22. února 2015 - Sbírka

V neděli 22. února 2015 se při bohoslužbě uskuteční celosvětová církevní sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".  Její výtěžek je určen Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Prosíme o Vaši štědrost.

číst více

Postní koncert v Horní Polici

Na první neděli postní, 22. února 2015, se v 16.30 hod. uskuteční velmi zajímavý koncert chrámového sboru Hvězda. Jste srdečně zváni!

číst více

Varhany v kostele sv. Vavřince v Jezvé budou mít svou nahrávku

Řada CD "Varhany litoměřické diecéze" zachycuje pozoruhodné a reprezentativní varhanní nástroje na severu Čech v litoměřické diecézi. Po první nahrávce varhan kostela Všech svatých v Litoměřicích bude následovat nahrávka varhan z kostela sv. Vavřince v Jezvé.

číst více

Pastýřský list litoměřického biskupa Jana Baxanta

K Novému roku 2015 adresoval litoměřický biskup Jan Baxant svým diecézánům pastýřský list.

číst více

Půlnoční mše v Jezvém

O půlnoci z 24. na 25. prosince 2014 byla v kostele sv. Vavřince v Jezvém sloužena půlnoční vánoční mše, podle pamětníků první po více než padesáti letech.

číst více

Požehnání nového betléma

V sobotu 20. prosince 2014 v 16.00 hodin byl požehnán nový betlém pro hornopolický kostel.

číst více

Vánoce v hornopolické farnosti

Milí přátelé, dovoluji si Vám všem popřát požehnané vánoční svátky, klid, pohodu a radost. Radost z toho, že nikdy nejsme a nebudeme sami. Děkuji Vám všem za přízeň poutnímu místu Horní Polici a opakuji, že jsou zde dveře pro Vás stále otevřené. Pro osvěžení paměti podávám přehled bohoslužeb, který můžete rovněž nalézt v levém sloupci v kalendáři. 

P. Stanislav Přibyl, administrátor

číst více

Sobota 20. prosince 2014 - (Nejen) Adventní duchovní obnova v Horní Polici

V sobotu 20. prosince 2014 bude v poutním areálu v Horní Polici pestrý program. Konat se bude nejen adventní duchovní obnova, bude možné si vyslechnout dva koncerty a přibližně v 16.00 hodin bude odhalen a požehnán nový betlém v ambitech. Jste srdečně zváni!

číst více

Dušičky v Horní Polici

V neděli 2. listopadu v 15.00 hodin byla v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici sloužena mše svatá za všechny zemřelé. V 16.00 hodin se potom konala dušičková pobožnost na hornopolickém hřbitově.

číst více

Dušičky v Horní Polici - pozvánka

2. listopadu si připomínáme naše zemřelé - je "Vzpomínka na všechny věrné zemřelé" neboli Dušiček.

číst více

Advetní a vánoční doba v Horní Polici a v Jezvé

Milí přátelé našeho poutního místa!

Přináším Vám informace o programu v Horní Polici a v Jezvé pro adventní a vánoční dobu roku 2014. 

číst více

Památka Panny Marie Růžencové - pozvánka a zamyšlení

V úterý 7. října, o památce Panny Marie Růžencové, bude v poutním kostele v Horní Polici v 17.00 hodin mše svatá. Přede mší svatou se společně pomodlíme růženec. Srdečně zveme!

K této milé památce si Vám dovoluji nabídnout malé zamyšlení nad modlitbou posvátného růžence.

číst více

Mše svatá 12. září 2014

V pátek 12. září 2014, o památce Jména Panny Marie, bude v Horní Polici sloužena mše svatá v 17.00 hodin. Zveme zvláště všechny Marie, které mají tento den jmeniny.

P. Stanislav Přibyl

Mariánská poutní sobota 6. září 2014

První sobotu v měsíci září, tedy 6. září 2014 se bude konat pravidelná mariánská sobota v Horní Polici. Hostem bude P. Vojtěch Suchý, jezuita, emeritní provinciál, nyní působící v Benešově nad Ploučnicí, který je rovněž vikářem děčínského vikariátu.

číst více

Kázání P. Stanislava Přibyla o poutní slavnosti 6. července 2014

Kázání pronesené při poutní slavnosti v Horní Polici 6. července 2014 v 10 hodin.

číst více